Kvalitet

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM je uveden od 2003. godine saglasno normama i standardima ISO 9001:2000.
Sistem menadžmenta kvalitetom se stalno unapredjuje na osnovu predloga iz internih i eksternih audita, koji se sprovode od strane ovlasćene firme za certifikovanje. Do 2010. godine je to bio TÜV AUSTRIA, a nakon toga uveden je sistem integrisanog menadžmenta kvalitetom na nivou ÖSTEREICHISCHE BUNDESBAHNEN HOLDING-a, saglasno normama i standardima EN ISO 9001:2008., a kompanija ovlasćena za certifikovanje postaje QUALITY AUSTRIA.
Implemantacijom integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom obezbedjuje se visok stepen održivosti normi i standarda u pogledu kvaliteta pružanja usluga, zaštite i bezbednosti na radu, zaštite lica i objekata i zaštite okoline.

QUALLITY

 

BRZI KONTAKTI

SEDIŠTE KOMPANIJE

EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS SERBIA DOO
Milutina Milankovica 1, lok. 32
11070 Novi Beograd, Srbija
Email: office@ec-logistics.rs
Tel. +381 11 7113 200
Fax. +381 11 7113 211


NOVI SAD

Email: office@ec-logistics.rs
Tel. +381 21 547 944
Fax. +381 21 547 955


KAMIONSKI TERMINAL BEOGRAD

Email: terminal@ec-logistics.rs
Tel. +381 11 2100 832
Fax. +381 11 2100 832


AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD

Email: airport@ec-logistics.rs
Tel. +381 11 2286 015
Fax. +381 11 2097 126


LUKA BEOGRAD

Email: port@ec-logistics.rs
Tel. +381 11 3392 448
Fax. +381 11 3392 449